Wat is een hospice eigenlijk?

Als u weet dat u niet lang meer te leven hebt en het is niet mogelijk om thuis te sterven, dan kunt u terecht in ons hospice. In een huiselijke omgeving en een eigen kamer kunt u in alle rust deze laatste periode met uw naasten beleven. Uw bezoek is altijd welkom. En wil er iemand bij u blijven slapen, dan zetten we er gewoon een bed bij. U bepaalt hoe uw laatste levensfase verloopt, dat is voor ons een belangrijke waarde.

Binnen hospice IJsselThuis zijn de medewerkers en vrijwilligers beschikbaar, maar altijd discreet en nooit op de voorgrond tredend.
“Ik kan je niet beter maken, maar ik kan wel proberen ervoor te zorgen dat je je beter voelt” is een belangrijke leidraad in ons handelen.
Alles wat binnen hospice IJsselThuis gebeurt, gebeurt met liefde, kennis en kunde.

Wilt u eens komen kijken in het hospice?