Wat is een hospice eigenlijk?

Een hospice is een plaats waarin mensen verblijven die in de laatste fase van hun leven zijn gekomen. Het is een plek waar het leven op eigen wijze kan worden afgerond. De bewoner kan er samenzijn met haar/zijn familie – of juist alleen, als dat liever gewenst is.

Binnen hospice IJsselThuis zijn de medewerkers en vrijwilligers beschikbaar, maar altijd discreet en nooit op de voorgrond tredend.
De plaquette bij onze voordeur “Ik kan je niet beter maken maar ik kan wel proberen ervoor te zorgen dat je je wat beter voelt” is een belangrijke leidraad in ons handelen.
Alles wat binnen hospice IJsselThuis gebeurt, gebeurt met liefde, kennis en kunde.

Wilt u eens komen kijken in het hospice?