Skip to main content

Vriend worden van Hospice IJsselThuis

Hospice IJsselThuis kan niet zonder financiële steun. De jaarlijkse subsidie van VWS en de eigen bijdragen van bewoners dekken tezamen slechts een deel van de kosten. Zonder extra financiële steun kunnen we ons mooie werk niet realiseren.

Daarom roepen we u op ons te helpen met een bijdrage. Daarmee maakt u de voortgang van het belangrijke werk van het hospice mogelijk.

Zowel burgers als bedrijven kunnen vriend worden van het hospice. Met een vaste, jaarlijkse bijdrage steunt u ons mooie werk.

U kunt ook een schenking of legaat meenemen in uw testament.

De stichting Vrienden van Hospice IJsselThuis heeft een ANBI-status. Dat betekent dat u gebruik kunt maken van bepaalde belastingvoordelen. Informatie over de ANBI-status vindt u op de website van de belastingdienst.

Vriend worden van IJsselThuis kan dus op diverse manieren en iedere bijdrage is van harte welkom en wordt goed besteed.

Wilt u ons financieel ondersteunen?

Dat kan eenvoudig met deze QR code. Scan met uw telefoon de code en maak het bedrag over dat u wenst te doneren. Dank u wel!

Schenking of jaarlijkse donatie

Voor een schenking of jaarlijkse donatie kunt u ook gebruik maken van onderstaand formulier.

U kunt uw bijdrage storten op rekening van stichting Vrienden van Hospice IJsselThuis:
NL 25 RABO 0396 2202 58

  Ik steun Hospice IJsselThuis als donateur/sponsor en wil graag gebruik maken van de onderstaande mogelijkheid:*

  Naam*

  Adres*

   

  De stichting Hospice IJsselThuis beschikt over de ANBI-status.

  Word ook vriend van het hospice en steun ons met een financiële bijdrage.

  Wilt u eens komen kijken in het hospice?