Veel gestelde vragen

Thuisinzet

Ik wil graag thuis overlijden, kan dat?

Uit onderzoek blijkt dat de 68% van de mensen het liefst hun laatste dagen in de vertrouwde omgeving wil zijn, meestal thuis. Met de hulp van medische en thuiszorgvoorzieningen en soms specialistische hulp kan dat ook bijna altijd.

Informeer uw familie, huisarts en/of een Thuiszorgorganisatie over uw wens en overleg met hen hoe dit gerealiseerd kan worden. Ook het mobiele Palliatieve team (onderdeel van het Palliatieve Netwerk) kan ingeschakeld worden. Voor het vervangen en/of aanvullen van de mantelzorg kunt u natuurlijk een beroep doen op IJsselThuis aan Huis.

Wat kost de hulp van IJsselThuis aan Huis?

IJsselThuis aan Huis is gratis. Er is geen indicatie voor nodig. Iedereen kan de hulp aanvragen: cliënt, mantelzorg, thuiszorg, huisarts, ziekenhuis enz

Wanneer kan ik een beroep doen op een vrijwilliger?

De vrijwilligers kunnen worden ingezet van maandag tot en met zondag tussen 7.00 uur en 23.00 uur.

Komen jullie ook ’s nachts?

We komen niet ’s nachts. IJsselThuis thuishulp wordt gegeven tussen 07.00 en 23.00 uur. Heeft u nachtzorg nodig dan kunt dit overleggen met de thuiszorg.

Krijg ik steeds dezelfde vrijwilliger?

Daar streven wij wel naar, maar heeft u meer dan twee dagdelen per week hulp nodig, dan komen er meer vrijwilligers. Elke vrijwilliger wordt maximaal twee dagdelen per week ingezet.

Mag ik de vrijwilliger iets geven?

Nee, dan brengt u hen in verlegenheid omdat vrijwilligers niets mogen aannemen. Uiteraard mag u de stichting wel uw dank tonen. Donaties zijn van harte welkom! Kijk hier hoe u ons kunt steunen.

Zijn jullie van de Thuiszorg?

Nee, IJsselThuis aan Huis maakt onderdeel uit van het hospice dat kosteloos vrijwilligershulp biedt (geen medische, verpleegkundige en huishoudelijke hulp). Indien nodig verricht de IJsselThuis aan Huis vrijwilliger lichte verzorgende handelingen.

De thuiszorg biedt professionele verpleegkundige, verzorgende en huishoudelijke hulp op basis van een indicatie.

Wat is mantelzorg?

Mantelzorg is de zorg die kosteloos wordt gegeven door partner, kinderen, familie, buren en vrienden. Ieder die regelmatig voor iemand met een ziekte of beperking zorgt, is een mantelzorger.

Wat is palliatieve zorg?

Palliatieve zorg is de zorg die wordt verstrekt als sprake is van een levensbedreigende ziekte waarbij genezing niet meer mogelijk is.

Palliatieve zorg bestaat uit de zorg die de laatste fase zo comfortabel mogelijk maakt. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan pijnbestrijding, lichamelijke verzorging, psychische, pastorale en spirituele begeleiding.

Wat is terminale zorg?

Terminale zorg wordt gegeven in het laatste deel van de palliatieve fase als de zorg intensiever wordt, de patiënt niet meer alleen kan zijn en het overlijden nabij is. In die fase kan IJsselThuis aan Huis ook ingeschakeld worden. Immers we geven die terminale zorg zowel thuis, als ín het hospice.

Zorg in het hospice

Kan mijn eigen huisarts mij blijven volgen?

Het is heel wenselijk dat uw eigen huisarts u blijft volgen. Voor ons is het heel belangrijk dat de eigen huisarts de juiste (terminale) zorg kan bieden. Dit wordt met u en uw huisarts besproken voorafgaand aan opname in ons hospice. Mocht uw huisarts niet de zorg op zich kunnen nemen, dan zijn er huisartsen in Zuidplas die dit willen doen.

Waarom spreken jullie van bewoners en niet van patiënten?

Ons hospice is een bijna-thuishuis. In een huis verblijven bewoners en geen patiënten.
Als het de zorg aan huis betreft, spreken we over cliënten.

Zijn er bezoektijden?

Er zijn geen bezoektijden, onze bewoners hebben de regie en bepalen wie zij willen ontvangen. Wel is het zo dat wij een woonhuis zijn met meerdere bewoners en dus rekening met elkaar willen houden.

Kan familie blijven slapen?

Er is geen logeerkamer, wel is er een logeerbed dat op de kamer kan worden geplaatst.

Kan ik nog een sigaret roken?

In het hospice geldt een rookverbod. In onze tuin kunt u wel roken.

Hoe gaat het met eten en drinken?

Heeft u trek in iets speciaals? Onze vrijwilligers zullen hun best doen om dit dan voor u te verzorgen. We hebben een ruime voorraad gerechten en van onze menukaart kunt u kiezen. Uw familie kan, tegen een kleine vergoeding, altijd blijven mee-eten.

Zijn er huisregels?

In principe zijn er geen huisregels. We vinden het wel belangrijk om de rust te bewaren, zodat iedereen zich thuis voelt. In onze tuin hebben we een fijne familiekamer, waar men gezellig en ongestoord met elkaar kan zijn.

Wat is respijtzorg, ook wel logeren genoemd?

Het is mogelijk om tijdelijk in ons hospice te verblijven. Dit kan bijvoorbeeld omdat uw partner een operatie moet ondergaan en daardoor even niet voor u kan zorgen. U krijgt in het hospice de juiste verzorging, zodat u na een paar weken weer naar uw eigen huis kunt. De wijkverpleegkundige en huisarts komen dan in het hospice in plaats van bij u thuis. Voor deze manier van zorg is een palliatieve indicatie van de huisarts nodig.

Wilt u eens komen kijken in het hospice?