Skip to main content

Sponsors en donateurs, bedankt!

In Zuidplas zijn er veel trouwe sponsors en donateurs, zoals kerken, ondernemers en natuurlijk ook nabestaanden van overleden bewoners. Zij maken eenmalig of jaarlijks geld over aan de stichting Vrienden van IJsselThuis.

Soms wordt er door de donateurs een bepaalde bestemming aan de donatie verbonden, soms ook niet.

De rol van de stichting Vrienden van IJsselThuis is het beheren van deze gelden en er zorg voor dragen dat het geld besteed wordt in lijn met de wensen van de donateurs.

Hartelijk dank aan alle instellingen, particulieren en bedrijven die een bijdrage leveren in geld of in natura. Met uw steun stelt u ons in staat om ons doel te verwezenlijken, namelijk een bijna-thuis-huis te exploiteren. Uw bijdrage maakt het mogelijk en daarvoor zijn we u bijzonder dankbaar.

Wilt u eens komen kijken in het hospice?