Sponsors en donateurs bedankt!

In Zuidplas zijn er veel trouwe sponsors en donateurs zoals kerken, ondernemers en natuurlijk nabestaanden van overleden bewoners die eenmalig of jaarlijks geld overmaken naar de Vriendenstichting. Soms wordt er door de donateurs een bepaalde bestemming aan de donatie verbonden, soms ook niet. De rol van de VVIJ is het beheren van deze gelden en er zorg voor dragen dat het geld besteed wordt in lijn met de wensen van de donateurs. Hartelijk dank aan alle instellingen, particulieren en bedrijven die een bijdrage leveren in geld of in natura. Met uw steun stelt u ons in staat om ons doel te verwezenlijken, namelijk een Hospice te exploiteren. Uw bijdrage maakt het mogelijk en daarvoor zijn we u bijzonder dankbaar.

Wilt u eens komen kijken in het hospice?