Organisatie en bestuur

Hospice IJsselOever en hospice IJsselThuis zijn twee aparte stichtingen, die vallen onder het bestuur van de stichting IJsselHospices. De manager is voor beide locaties dezelfde. De hospices hebben elk twee eigen coördinatoren en een eigen invalcoördinator. De bereikbaarheidsdienst (BRD, de dienst buiten kantoortijden) wordt door de coördinatoren voor beide hospices gedaan. Er is dus altijd één coördinator, die voor twee hospices BRD heeft.

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun inzet.

George Henkens

George Henkens

voorzitter, huisvesting, PR

Vacature

penningmeester
Aad de Jong

Aad de Jong

secretaris, vicevoorzitter, vertrouwenspersoon voor vrijwilligers, bewoners en naasten
Carin Gaemers

Carin Gaemers

lid
Cor van Marle

Cor van Marle

lid

Download het Beleidsplan IJsselThuis

Download het Jaarverslag 2019

Download het Financieel overzicht 2019

Vacature penningmeester

 

Logo IJsselhospicesIJsselThuis in Nieuwerkerk aan den IJssel en IJsselOever in Capelle aan den IJssel zijn twee hospices die bestuurlijk onder de stichting IJsselHospices vallen. In de loop van dit jaar opent een derde locatie in Rotterdam Ommoord: IJsselPolder. Voor de functie van

PENNINGMEESTER

bestaat een vacature. De penningmeester heeft naast de gebruikelijke bestuurstaken de verantwoordelijkheid voor de financiële gang van zaken binnen IJsselHospices. Hij of zij is lid van het dagelijks bestuur en heeft een gezamenlijke verantwoordelijkheid met de overige bestuursleden. De penningmeester neemt deel aan relevante vergaderingen en overlegsituaties. Hij of zij is, net als de rest van het bestuur, vrijwilliger en onderschrijft de visie, de missie en de doelstellingen.

Wij bieden een uitdagende, maar vooral ook leuke bestuursfunctie waarin u samen met vrijwilligers, coördinatoren, manager en overige bestuursleden een betekenisvolle bijdrage levert aan onze maatschappij. Het gaat om een onbezoldigde functie met een tijdsbesteding van gemiddeld twee uur per week. De financiële administratie wordt bijgehouden en grotendeels uitgevoerd door vrijwilligers.

Taken:

 • Bijhouden betalingsverkeer;
 • Jaarlijks opstellen van de begroting en de balans, inclusief lange termijnplanning;
 • Bewaken van de begroting;
 • Opstellen van een financieel jaarverslag;
 • Aanvragen van subsidies;
 • Regelen van fiscale, juridische zaken en verzekeringen;
 • Samenwerken met administratief medewerker en manager.

Functie-eisen, u bent:

 • Financieel deskundig;
 • Integer;
 • Bestuurlijk ervaren;
 • Representatief.

U beschikt over:

 • Affiniteit met hospicezorg;
 • Goede communicatieve vaardigheden;
 • Een flexibele instelling;
 • Empathisch vermogen;
 • Ervaring in het werken met vrijwilligers.

U bent bij voorkeur woonachtig in het werkgebied: Nieuwerkerk aan den IJssel, Capelle aan den IJssel of Rotterdam. Als u belangstelling heeft, kunt u een mail sturen aan Els Imthorn, manager IJsselHospices: eimthorn@ijsselhospices.nl  t.a.v. het bestuur. We kijken uit naar uw reactie!

Wilt u eens komen kijken in het hospice?