Organisatie en bestuur

George Henkens

George Henkens

voorzitter, huisvesting, PR
Henk Liekens

Henk Liekens

penningmeester
Aad de Jong

Aad de Jong

secretaris, vicevoorzitter, vertrouwenspersoon voor vrijwilligers, bewoners en naasten
Carin Gaemers

Carin Gaemers

lid
Cor van Marle

Cor van Marle

lid

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun inzet.

Hospice IJsselOever en hospice IJsselThuis zijn twee aparte stichtingen, die vallen onder het bestuur van de stichting IJsselHospices. De manager is voor beide locaties dezelfde. De hospices hebben elk twee eigen coördinatoren en een eigen invalcoördinator. De bereikbaarheidsdienst (BRD, de dienst buiten kantoortijden) wordt door de coördinatoren voor beide hospices gedaan. Er is dus altijd één coördinator, die voor twee hospices BRD heeft.

Download het Beleidsplan IJsselThuis

Download het Jaarverslag 2018

Download het Financieel overzicht 2018

Wilt u eens komen kijken in het hospice?