Minister Hugo de Jonge bezoekt ons hospice

By 12 maart 2019Nieuws

“Een hele diepe buiging voor al deze vrijwilligers”

Afgelopen zaterdag werd Hospice IJsselThuis verrast met een bezoek van CDA Zuidplas, Tinet de Jonge, fractievoorzitster, kwam niet alleen. In haar gevolg ook minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: Hugo de Jonge.

Manager van het hospice Els Imthorn en coördinator Liesbeth Disco ontvingen de delegatie en vertelden over hoe het er aan toegaat in een hospice. Meer nog dan zij met woorden duidelijk konden maken, waren de indrukken die de minister en anderen opdeden door in de huiselijke sfeer van de woonkamer van het hospice in gesprek te gaan met bewoners en vrijwilligers. “Wat een aardige man en wát een goede reclame voor hospices”, aldus een van de vier bewoners.
De minister spreekt zijn grote waardering uit voor de vele vrijwilligers die hospicezorg mogelijk maken. De fractievoorzitster van CDA Zuidplas zegt geraakt te zijn door de sfeer en de vriendelijkheid die betaald personeel en vrijwilligers uitstralen.

Manager Els Imthorn vertelt de minister tenslotte nog over de vergevorderde plannen om een hospice in Ommoord op te richten. Daar komen veel aanvragen vandaan die niet altijd gehonoreerd kunnen worden omdat IJsselThuis de vier kamers vrijwel altijd bezet heeft. Bovendien is het voor mensen het beste als ze in hun eigen omgeving terechtkunnen. Voor een nieuw op te zetten hospice is veel geld nodig en een beginnend hospice kan geen aanspraak maken op een rijkssubsidie. Minister de Jonge heeft toegezegd te kijken of hij iets kan doen voor het nieuwe hospice.

De minister was onder de indruk van het hospice: “Ongelofelijk. Dit hospice wordt helemaal omarmd door de gemeenschap”.