Logeren of respijtzorg

U heeft ervoor gekozen om uw laatste levensfase thuis door te brengen te midden van uw naasten. Wanneer uw mantelzorger tijdelijk niet voor u kan zorgen, hebben we in ons hospice logeerplekken beschikbaar. U wordt dan een afgesproken periode liefdevol in het hospice verzorgd zodat uw mantelzorger op adem kan komen.

Wilt u eens komen kijken in het hospice?