IJsselthuis aan huis

De meeste mensen willen het liefst in hun eigen vertrouwde omgeving, meestal thuis, worden verzorgd en daar sterven. De partner, eventuele kinderen, familie en/of vrienden nemen als mantelzorgers vaak als vanzelfsprekend de verzorging op zich. De zorg die de vrijwilligers bieden, is te vergelijken met de hulp die de mantelzorgers geven. Voor naasten is het zorgen voor een ongeneeslijk zieke een dankbare, maar zware taak. Vaak komen zij aan kleine, maar belangrijke of eigen dingen niet (meer) toe. De zorg aan huis wordt uitgevoerd door getrainde vrijwilligers, die er zijn voor hulp in de laatste levensfase.

Wat kunt u van de vrijwilligers verwachten:

 • Tijd, aandacht en ondersteuning.
 • ‘Er zijn’ voor de cliënt in de laatste levensfase en diens naasten.
 • Hulp bij lichte lichamelijke verzorging, zoals het geven van hulp bij het eten en drinken, het begeleiden van de cliënt naar het toilet en het doen van kleine hand- en spandiensten.
 • Het desgewenst geven van emotionele steun.
 • Het eventueel geven van een hand- en voetmassage.
 • Het signaleren van veranderingen.

Hulpaanvraag

Neem gerust contact met ons op om te bespreken wat de mogelijkheden in uw geval zijn. U kunt rechtstreeks een beroep doen op ons, een verwijsbrief is niet noodzakelijk. We geven u graag meer informatie over wat de vrijwilligers van IJsselThuis aan huis voor u kunnen betekenen.

Iedereen kan hulp aanvragen: de cliënt zelf, familie, de huisarts, de wijkverpleegkundige of andere betrokkenen. Een aanvraag kunt u telefonisch of per mail doen bij een van onze coördinatoren.

 • Voor de aanvraag van onze hulp heeft u geen verwijzing of indicatie nodig.
 • Vaak kan de inzet van een vrijwilliger binnen 48 uur gerealiseerd worden.
 • Aan de hulp zijn voor u geen kosten verbonden.

Hoe gaat de aanvraag in zijn werk:

 • Na een aanmelding komt de IJsselThuis Zorg aan Huis-coördinator bij u langs voor de intake en vertelt u wat Zorg aan Huishulp inhoudt.
 • U overlegt samen welke hulp nodig is, hoe vaak en op welke tijdstippen tussen 7 en 23 uur.
 • De coördinator benadert de vrijwilligers die het best passen in deze specifieke situatie.
 • Als er meer dan twee dagdelen per week hulp nodig zijn, worden meerdere vrijwilligers ingezet.
 • U en alle betrokkenen vrijwilligers krijgen een rooster waarop staat wanneer welke vrijwilliger komt.
 • Tijdens de inzet is er regelmatig contact met u als cliënt, de mantelzorg(ers) en betrokken vrijwilligers.
 • Als de situatie wijzigt, wordt desgewenst de inzet daaraan aangepast.
 • De IJsselThuis Zorg aan Huishulp wordt in principe maximaal drie maanden ingezet.

Wilt u eens komen kijken in het hospice?