Doelstelling vrienden

Het doel van de Stichting Vrienden Van Hospice IJsselThuis (VVIJ) is het mede inzamelen, beheren en verantwoorden van gelden ten behoeve van de Stichting Hospice IJsselThuis.

Deze gelden zijn nodig om de exploitatie van het Hospice nu en in de toekomst mogelijk te maken. Bestuursleden doen hun werk voor de Stichting vrijwillig en zijn allen onbezoldigd. De Stichting heeft de ANBI status (Algemeen nut beogende instelling). Deze toekenning is alleen mogelijk als alle inkomsten uit giften en donaties komen en heeft een gunstig effect op de belastingheffing, zodat de donaties volledig ten bate kunnen komen aan het Hospice. We zijn trots dat we deel uit maken van zo’n mooie organisatie als Hospice IJsselThuis is. Het werk van vrijwilligers hierin is onontbeerlijk; dank aan hen allen voor de enthousiaste en betrokken inzet.

Informatie over onze ANBI status vindt u op de website van de belastingdienst.

Wilt u eens komen kijken in het hospice?