Skip to main content

Een beetje thuis

Hospice IJsselThuis is een huis waar mensen in de laatste levensfase het leven op geheel eigen wijze kunnen afronden. Binnen Hospice IJsselThuis heeft de bewoner de regie. Het team van het hospice biedt aandacht en ondersteuning waar gewenst en waar nodig.

Hospice IJsselThuis beschikt over vier eenpersoonskamers met een warme, huiselijke sfeer. Met persoonlijke voorwerpen kunt u bovendien de kamer een eigen accent en sfeer geven. Bewoners en hun naasten kunnen tevens gebruik maken van de gezamenlijke huiskamer en de tuin. U kunt uw bezoek onbeperkt ontvangen en onder voorwaarden is het ook mogelijk om uw eventuele huisdier te blijven zien. Het hospice, de tuin en de woonomgeving zijn gemakkelijk toegankelijk en geschikt voor gebruikers van een rolstoel. In het hospice zijn alle voorzieningen aanwezig die bij thuisverpleging nodig kunnen zijn.

Onze locatie

Hospice IJsselThuis is gevestigd aan de Batavierlaan 8 in Nieuwerkerk aan den IJssel.

Voor wie is het hospice?

Hospice IJsselThuis is er in de eerste plaats voor iedereen die woont in gemeente Zuidplas en omgeving. U bent altijd welkom. Uw levensovertuiging, achtergrond of financiële situatie zijn daarbij niet van belang.

Wilt u weten of het hospice voor u of voor uw naaste een goede plek kan zijn? Kom dan vrijblijvend langs voor een informatief gesprek en kijk of het hospice inderdaad het juiste alternatief is voor de thuissituatie. Iedereen die zich in de terminale levensfase bevindt met een levensverwachting korter dan drie maanden, kan een beroep doen of laten doen op ons hospice. Opname gebeurt in overleg met u en met de huisarts, de thuiszorg of specialist.

Een intake door de coördinator (vaak in gezelschap van de wijkverpleegkundige) gaat meestal vooraf aan opname in het hospice.

Heeft u al thuiszorg, dan kan de wijkverpleegkundige van deze organisatie ook in het hospice de zorg verlenen, op dezelfde manier als thuis.

De eigen huisarts is natuurlijk vrij de bewoner in het laatste traject te volgen, als dit gewenst is. Lukt dit niet, dan zijn er huisartsen in de gemeente Zuidplas die de zorg op zich willen nemen.

Kosten

Uw zorgverzekeraar vergoedt hospicezorg als de levensverwachting minder dan drie maanden is. Daarnaast geldt een eigen bijdrage van 45 euro per dag voor de verblijfkosten in Hospice IJsselThuis. Steeds meer zorgverzekeringen hebben deze eigen bijdrage voor hospicezorg in een aanvullend pakket opgenomen. In dat geval krijgt u de eigen bijdrage (deels) terug. Op Zorgwijzer vindt u de vergoedingen vanuit de basisverzekering en vanuit de aanvullende verzekering.

Is de eigen bijdrage een probleem? Bespreek dit met ons, dan zoeken we samen naar een oplossing.

Wilt u eens komen kijken in het hospice?