Een beetje thuis

Hospice IJsselThuis is een huis waar mensen in hun laatste levensfase op hun eigen wijze hun leven kunnen afronden. Binnen hospice IJsselThuis heeft de bewoner de regie. Het team van hospice IJsselThuis biedt aandacht en ondersteuning waar gewenst en waar nodig. De omgeving is er een die een huiselijke sfeer uitstraalt.

Hospice IJsselThuis heeft plaats voor vier bewoners. De kamers beschikken elk over eigen sanitair. Met persoonlijke voorwerpen kan aan de kamer een eigen accent worden gegeven. Tevens kunnen bewoners gebruik maken van de huiskamer en de tuin. Bezoek kan onbeperkt worden ontvangen en onder voorwaarden is het mogelijk een huisdier te blijven zien. Hospice, tuin en woonomgeving zijn gemakkelijk toegankelijk en geschikt voor gebruikers van een rolstoel. In het hospice zijn alle voorzieningen aanwezig die bij thuisverpleging nodig kunnen zijn. In hospice IJsselThuis zijn geen bezoektijden.

Voor wie is het hospice?

Hospice IJsselThuis is er in de eerste plaats voor iedereen die woont in Gemeente Zuidplas en omgeving. U bent altijd welkom, uw levensovertuiging, achtergrond of financiële situatie zijn daarbij niet van belang. Het moet wel duidelijk zijn dat uw laatste levensfase is aangebroken, u wordt niet meer beter.

Om in aanmerking te komen voor een plaats in het hospice, moet de levensverwachting van de komende bewoner drie maanden of minder zijn. De aanstaand bewoner zelf, een familielid of de (huis)arts kan een bewoner aanmelden. Een intake door de coördinator (vaak in gezelschap van de wijkverpleegkundige) gaat meestal vooraf aan opname in het hospice.
Heeft de aanstaande bewoner thuis al thuiszorg, dan kan de wijkverpleegkundige van deze zelfde organisatie ook in het hospice de zorg verlenen, op dezelfde manier als thuis.

Het hospice is zelfstandig waardoor iedereen, ongeacht levensovertuiging, achtergrond of financiële situatie welkom is.

De eigen huisarts is natuurlijk vrij de bewoner in het laatste traject te volgen, als dit is gewenst. Lukt dit niet, dan zijn er huisartsen in Nieuwerkerk aan den IJssel, die de zorg op zich willen nemen.

Wilt u eens komen kijken in het hospice?