Skip to main content

Bestuur stichting Vrienden van Hospice IJsselThuis

Het huidige bestuur van de stichting Vrienden van IJsselThuis bestaat uit: Ernst Germann (voorzitter), Léon Stam, Bas-Jan Tukker, Hans Troost (penningmeester), Roland Peppel en Emmy van Bodegraven (secretaris).  Zij zijn óf omdat zij wonen in Zuidplas, óf door hun maatschappelijke betrokkenheid en/of vanwege hun netwerk in de regio verbonden aan en betrokken op Hospice IJsselThuis.

vrienden van hospice IJsselThuis

Vlnr : Roland Peppel, Bas-Jan Tukker, Hans Troost (penningmeester), Emmy van Bodegraven (secretaris), Ernst Germann (voorzitter), Léon Stam.

Wilt u eens komen kijken in het hospice?