Bestuur stichting Vrienden van Hospice IJsselThuis

Het huidige bestuur van de  stichting Vrienden van IJsselThuis bestaat uit: Ernst Germann (voorzitter), Leon Stam, Bas Jan Tukker, Hans Troost (penningmeester), Roland Peppel en Anneke Vermeer (secretaris).  Zij zijn óf omdat zij wonen in Zuidplas, óf door hun maatschappelijke betrokkenheid en/of vanwege hun netwerk in de regio verbonden aan en betrokken op Hospice IJsselThuis.

Bestuur vrienden van IJsselThuis

Van links naar rechts: Hans Troost, Leon Stam, Ernst Germann, Roland Peppel, Bas Jan Tukker en Anneke Vermeer

Wilt u eens komen kijken in het hospice?