Aanmelden bewoner

Hoe kunt u zich aanmelden?

Iedereen kan een plaats in ons hospice aanvragen. U kunt dat zelf doen als toekomstig bewoner, maar ook uw familie, de thuiszorgorganisatie, de transferverpleegkundige van het ziekenhuis of uw behandelend arts. Een telefoontje volstaat: 0180 391306.

Kennismakingsgesprek

Na de aanvraag volgt een kennismakingsgesprek met een van onze coördinatoren. De coördinator geeft aan de hand van een fotoboek en/of een rondleiding informatie over het reilen en zeilen van het hospice en/of de ondersteuningsmogelijkheden in de thuissituatie. De coördinator overlegt met huisarts en wijkverpleging over de opname. Onze coördinator beoordeelt of en wanneer plaatsing mogelijk is. In de regel kan opname binnen één tot enkele dagen plaatsvinden, mits een kamer beschikbaar is.

Specifieke wensen

Tijdens het kennismakingsgesprek bespreekt de coördinator met u als toekomstige bewoner ook wat uw specifieke verlangens of wensen zijn. Alle afspraken worden schriftelijk vastgelegd. Na opname in het hospice of de start van de ondersteuning thuis, fungeert de desbetreffende coördinator als aanspreekpunt voor alle betrokken partijen.

Wat kost het?

U betaalt een vast bedrag per dag dat u in het hospice bent. Uw verzekering vergoedt dit bedrag bijna altijd. Ook als het niet lukt om deze bijdrage te betalen, bent u welkom in ons hospice.

Er zijn geen kosten verbonden aan de inzet van zorgvrijwilligers thuis, al is een bijdrage natuurlijk altijd welkom.

Financiële situatie

Bent u niet aanvullend verzekerd en is de eigen bijdrage een te hoge drempel? Dan is de bijdrage afhankelijk van uw financiële situatie. U kunt dit tijdens het kennismakingsgesprek bespreken met de coördinator van het hospice.

AVG

Door de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel bekend als de AVG, gelden er nieuwe regels wat betreft de persoonsgegevens van betrokkenen. Hier kunt u onze Privacyverklaring lezen.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door contact op te nemen via 0180 – 391 306 of door een mail te versturen naar info@ijsselthuis.nl.

Wilt u eens komen kijken in het hospice?