U bepaalt,
ook in uw laatste
levensfase

Tegel naast voordeur Hospice IJsselthuis

U ondersteunen in uw laatste levensfase dat is waar het bij IJsselThuis om draait. Om uw lijden te verlichten en uw leven nog waarde en kwaliteit te geven, mag u van ons team alle aandacht verwachten. U bepaalt, ook in uw laatste levensfase. Dit is voor ons van het grootste belang. U kunt kiezen uit meerdere vormen van zorg in ons hospice.

prieel in de tuin

Een beetje thuis

Hospice IJsselThuis is een huis waar u op uw manier uw leven kunt afronden nadat duidelijk is geworden dat u niet meer beter wordt. Als bewoner van een van de vier kamers in ons hospice heeft u de regie, u bent de baas. U en uw naasten kunnen altijd terugvallen op het team van coördinatoren en zorgvrijwilligers van hospice IJsselThuis. We omringen u met liefde, kennis en kunde.

Hospice IJsselthuis

Aanmelden bewoner

Iedereen kan een plaats in ons hospice aanvragen. U kunt dat zelf doen als toekomstig bewoner, maar ook uw familie, de thuiszorgorganisatie, de transferverpleegkundige van het ziekenhuis of uw behandelend arts. Een telefoontje volstaat: 0180 391306.

Hospice IJsselthuis

Word donateur

De Stichting Vrienden van Hospice IJsselThuis zamelt geld in voor ons hospice voor de dekking van het exploitatietekort, maar ook voor de aanschaf van noodzakelijke voorzieningen en aanpassingen in het gebouw.

Hospice IJsselthuis

Vrijwilligers welkom

De stichting is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Je kunt allerlei redenen hebben om vrijwilliger te worden bij IJsselThuis. Veel vrijwilligers hebben in hun eigen leven te maken gehad met verlies en sterven.

Hospice IJsselthuis

Hospice

Als u weet dat u niet lang meer te leven hebt en het is niet mogelijk om thuis te sterven, dan kunt u terecht in ons hospice. In een huiselijke omgeving en een eigen kamer kunt u in alle rust deze laatste periode met uw naasten beleven. Uw bezoek is altijd welkom. En wil er iemand bij u blijven slapen, dan zetten we er gewoon een bed bij. U bepaalt hoe uw laatste levensfase verloopt, dat is voor ons een belangrijke waarde

IJsselthuis aan huis

Aan huis

U bent ongeneeslijk ziek en blijft het liefste thuis omringd door uw familie en vrienden. Als uw mantelzorgers in die intensieve periode van zorgen af en toe een rustpauze nodig hebben, dan hebben wij geschoolde zorgvrijwilligers die aan huis kunnen komen om de zorg over te nemen van uw mantelzorger.

IJsselthuis logeren

Logeren

U heeft ervoor gekozen om uw laatste levensfase thuis door te brengen te midden van uw naasten. Wanneer uw mantelzorger tijdelijk niet voor u kan zorgen, hebben we in ons hospice logeerplekken beschikbaar. U wordt dan een afgesproken periode liefdevol in het hospice verzorgd zodat uw mantelzorger op adem kan komen.

Wilt u eens komen kijken in het hospice?