Eigen regie,
ook in de laatste
levensfase

Tegel naast voordeur Hospice IJsselthuis

Mensen in hun laatste levensfase ondersteunen, dat is waar het bij IJsselThuis om draait. De aandacht van onze medewerkers en onze vrijwilligers is erop gericht om lijden te verlichten en het leven nog waarde en kwaliteit te geven. Eigen regie in deze laatste levensfase vinden we daarbij heel belangrijk. Wij kennen in ons hospice meerdere vormen van zorg voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn.

prieel in de tuin

Een beetje thuis

Hospice IJsselThuis is een huis waar mensen in hun laatste levensfase op hun eigen wijze hun leven kunnen afronden. Binnen hospice IJsselThuis heeft de bewoner de regie. Het team van hospice IJsselThuis biedt aandacht en ondersteuning waar gewenst en waar nodig. De omgeving is er een die een huiselijke sfeer uitstraalt. Alles wat binnen hospice IJsselThuis gebeurt, gebeurt met liefde, kennis en kunde.

Hospice IJsselthuis

Aanmelden bewoner

Iedereen kan een plaats in ons hospice aanvragen: de toekomstige bewoner zelf, de familie, de thuiszorgorganisatie, de transferverpleegkundige of de behandelend arts.

Hospice IJsselthuis

Word donateur

De Stichting Vrienden van Hospice IJsselThuis zamelt geld in voor ons hospice voor de dekking van het exploitatietekort, maar ook voor de aanschaf van noodzakelijke voorzieningen en aanpassingen in het gebouw.

Hospice IJsselthuis

Vrijwilligers welkom

De stichting is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Je kunt allerlei redenen hebben om vrijwilliger te worden bij IJsselThuis. Veel vrijwilligers hebben in hun eigen leven te maken gehad met verlies en sterven.

Hospice IJsselthuis

Hospice

Mensen met een korte levensverwachting kunnen hun intrek nemen in ons hospice. In onze huiselijke omgeving kunnen de zieke bewoner en zijn of haar naasten in alle rust de laatste periode met elkaar beleven. Bezoekers zijn altijd welkom. Als de wens er is, kan een naaste blijven slapen op een logeerbed. Eigen regie van de bewoner en zijn of haar naasten, is een belangrijke waarde binnen ons hospice.

IJsselthuis aan huis

Aan huis

Als iemand ongeneeslijk ziek is, moeten er vaak allerlei keuzes gemaakt worden. Zoals de vraag waar iemand zijn of haar laatste levensfase wil doorbrengen. Is dat thuis, omringd door familie en vrienden? Dan is het belangrijk dat er ook aandacht voor de mantelzorgers is en dat ze de kans krijgen om af en toe een rustpauze te nemen. Dat kan dankzij onze zorgvrijwilligers aan huis.

IJsselthuis logeren

Logeren

De laatste levensfase thuis doorbrengen, is een keuze die veel ongeneeslijk zieken maken. Het is fijn om omringd te zijn door familie en vrienden die er alles aan willen doen om die wens mogelijk te maken. Toch kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor mantelzorgers tijdelijk niet in staat zijn om voor hun dierbare te zorgen. Wij hebben voor die situatie logeerplekken beschikbaar, waarbij onze vrijwilligers de zorg voor de zieke op zich nemen.

Wilt u eens komen kijken in het hospice?