Eigen regie,
ook in de laatste
levensfase

Hospice IJsselThuis vanaf 20 mei weer open – tijdelijk in Van der Valk

Woensdag, 20 mei 2020, zullen we de deuren van hospice IJsselThuis weer (gedeeltelijk) openen. Dit doen we alleen niet op de vertrouwde, eigen locatie, maar tijdelijk in het Van der Valk hotel te Nieuwerkerk. De sluiting van de afgelopen periode gaf ons even de tijd wat bouwkundige aanpassingen te doen en deze zijn nog niet helemaal afgerond.

Onze vrijwilligers en het team zullen weer met liefde, kennis en kunde bewoners ontvangen die in de laatste periode van hun leven zijn aangekomen. “Wij kunnen je niet beter maken, maar er wel voor zorgen dat je je iets beter voelt” is een belangrijke leidraad in ons handelen. Voor opnamemogelijkheden kunt u contact opnemen met één van de coördinatoren, Liesbeth, Femke of Wendy via info@ijsselthuis.nl of telefonisch via 0180 – 391 306

Opname in hospice IJsselThuis is alleen mogelijk bij een negatieve corona-testuitslag

We zullen daarom bij aanmelding extra vragen naar luchtwegproblemen en/of koorts. Er zal ook altijd gevraagd worden om een recente – niet ouder dan 48 u – corona-negatief-testuitslag aan ons te overleggen. Indien die testuitslag niet wordt getoond, kunnen we de bewoner helaas niet opnemen.

Bezoek in hospice IJsselThuis in hotel Van der Valk ten tijde van corona

Om verspreiding van het virus tegen te gaan, mogen maximaal vijf door de bewoner aangewezen naasten de bewoner blijven bezoeken in het tijdelijk hospice in hotel Van der Valk. Deze naasten mogen eenmaal per dag op bezoek komen en niet tegelijkertijd. Zie ook het schema hieronder. Wij zullen aan de bewoner en zijn naasten vragen welke vijf naasten dat zijn. Dit zullen vaak direct betrokken familieleden zijn of goede vrienden. Voorlopig geldt dit tot 1 september. De afspraken die we hierover maken, leggen we vast in het zorgdossier. Kinderen (dus mensen onder de 18 jaar) vragen we om thuis te blijven. Bij hen zijn klachten minder zichtbaar en daarmee vormen zij een groter risico.

Bezoek gebruikt voor binnengaan de hospice-ingang in Van der Valk en desinfecteert in de hal handalcohol en wordt verzocht 1,5 meter afstand te bewaren. Daarnaast wordt hen gevraagd een chirurgisch mondmasker in de hal op te doen en pas af te doen na het verlaten van het hospice. Instructie hangt in de hal.

Helaas kunnen we nu voor bezoek geen koffie en thee schenken of een maaltijd verzorgen.

Als u zelf als bezoeker klachten heeft, dan kunt u de bewoner in het hospice niet bezoeken.

Voor alle bezoekmaatregelen geldt, dat wanneer de situatie van de bewoner verandert en het overlijden nabij komt, we in overleg zullen zoeken naar passende oplossingen.

Er mogen maar twee bezoekers per bewoner tegelijk in het hospice zijn. Deze tijden zijn zo benoemd om zoveel mogelijk extra verkeer tussen professionele zorg, vrijwilligers en naasten te voorkomen.

Tijd en kamer:

11.30 – 12.30 kamer 44
13.00 – 14.00 kamer 45
15.30 – 16.30 kamer 44
17.00 – 18.00 kamer 45
19.30 – 20.30 kamer 44
21.00 – 22.00 kamer 45

Tegel naast voordeur Hospice IJsselthuis

Mensen in hun laatste levensfase ondersteunen, dat is waar het bij IJsselThuis om draait. De aandacht van onze medewerkers en onze vrijwilligers is erop gericht om lijden te verlichten en het leven nog waarde en kwaliteit te geven. Eigen regie in deze laatste levensfase vinden we daarbij heel belangrijk. Wij kennen in ons hospice meerdere vormen van zorg voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn.

prieel in de tuin

Een beetje thuis

Hospice IJsselThuis is een huis waar mensen in hun laatste levensfase op hun eigen wijze hun leven kunnen afronden. Binnen hospice IJsselThuis heeft de bewoner de regie. Het team van hospice IJsselThuis biedt aandacht en ondersteuning waar gewenst en waar nodig. De omgeving is er een die een huiselijke sfeer uitstraalt. Alles wat binnen hospice IJsselThuis gebeurt, gebeurt met liefde, kennis en kunde.

Hospice IJsselthuis

Aanmelden bewoner

Iedereen kan een plaats in ons hospice aanvragen: de toekomstige bewoner zelf, de familie, de thuiszorgorganisatie, de transferverpleegkundige of de behandelend arts.

Hospice IJsselthuis

Word donateur

De Stichting Vrienden van Hospice IJsselThuis zamelt geld in voor ons hospice voor de dekking van het exploitatietekort, maar ook voor de aanschaf van noodzakelijke voorzieningen en aanpassingen in het gebouw.

Hospice IJsselthuis

Vrijwilligers welkom

De stichting is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Je kunt allerlei redenen hebben om vrijwilliger te worden bij IJsselThuis. Veel vrijwilligers hebben in hun eigen leven te maken gehad met verlies en sterven.

Hospice IJsselthuis

Hospice

Mensen met een korte levensverwachting kunnen hun intrek nemen in ons hospice. In onze huiselijke omgeving kunnen de zieke bewoner en zijn of haar naasten in alle rust de laatste periode met elkaar beleven. Bezoekers zijn altijd welkom. Als de wens er is, kan een naaste blijven slapen op een logeerbed. Eigen regie van de bewoner en zijn of haar naasten, is een belangrijke waarde binnen ons hospice.

IJsselthuis aan huis

Aan huis

Als iemand ongeneeslijk ziek is, moeten er vaak allerlei keuzes gemaakt worden. Zoals de vraag waar iemand zijn of haar laatste levensfase wil doorbrengen. Is dat thuis, omringd door familie en vrienden? Dan is het belangrijk dat er ook aandacht voor de mantelzorgers is en dat ze de kans krijgen om af en toe een rustpauze te nemen. Dat kan dankzij onze zorgvrijwilligers aan huis.

IJsselthuis logeren

Logeren

De laatste levensfase thuis doorbrengen, is een keuze die veel ongeneeslijk zieken maken. Het is fijn om omringd te zijn door familie en vrienden die er alles aan willen doen om die wens mogelijk te maken. Toch kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor mantelzorgers tijdelijk niet in staat zijn om voor hun dierbare te zorgen. Wij hebben voor die situatie logeerplekken beschikbaar, waarbij onze vrijwilligers de zorg voor de zieke op zich nemen.

Wilt u eens komen kijken in het hospice?