Skip to main content
 

U bepaalt,
ook in uw laatste
levensfase

Tegel naast voordeur Hospice IJsselthuis

Hospice IJsselThuis is een huis van warmte en aandacht waar het draait om ondersteuning in de laatste levensfase. De zorg van ons team is erop gericht het lijden te verlichten en het leven waarde en kwaliteit te geven. De bewoner bepaalt, ook en juist in zijn laatste levensfase. Dat is voor ons van het grootste belang.

prieel in de tuin

Zorg met liefde, kennis en kunde

Hospice IJsselThuis is gevestigd aan de Batavierlaan in Nieuwerkerk aan den IJssel. Dit bijna-thuis-huis beschikt over vier eenpersoonskamers met een warme, huiselijke sfeer.

In IJsselThuis kunnen mensen in de laatste levensfase het leven op geheel eigen wijze afronden. De bewoner heeft de regie. Het team van het hospice biedt aandacht en ondersteuning waar gewenst en waar nodig. Alles in IJsselThuis gebeurt met liefde, kennis en kunde.

Hospice IJsselthuis

Aanmelden bewoner

Iedereen kan een plaats in ons hospice aanvragen: de toekomstige bewoner zelf, de familie, de thuiszorgorganisatie, de transferverpleegkundige of de behandelend arts.

Hospice IJsselthuis

Word donateur

De Stichting Vrienden van Hospice IJsselThuis zamelt geld in voor ons hospice voor de dekking van het exploitatietekort, maar ook voor de aanschaf van noodzakelijke voorzieningen en aanpassingen in het gebouw.

Hospice IJsselthuis

Vrijwilligers welkom

De stichting is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Je kunt allerlei redenen hebben om vrijwilliger te worden bij IJsselThuis. Veel vrijwilligers hebben in hun eigen leven te maken gehad met verlies en sterven.

Hospice IJsselthuis

Hospice

Als u weet dat u niet lang meer te leven hebt en het is niet mogelijk om thuis te sterven, dan kunt u terecht in ons hospice. In een huiselijke omgeving en een eigen kamer kunt u in alle rust deze laatste periode met uw naasten beleven. Uw bezoek is altijd welkom. En wil er iemand bij u blijven slapen, dan zetten we er gewoon een bed bij. U bepaalt hoe uw laatste levensfase verloopt, dat is voor ons een belangrijke waarde

IJsselthuis aan huis

Aan huis

U bent ongeneeslijk ziek en blijft het liefste thuis, omringd door uw familie en vrienden. Als uw mantelzorgers in die intensieve periode van zorgen af en toe een rustpauze nodig hebben, dan hebben wij geschoolde zorgvrijwilligers die aan huis kunnen komen om de zorg over te nemen van uw mantelzorger.

IJsselthuis logeren

Logeren

U heeft ervoor gekozen om uw laatste levensfase thuis door te brengen, te midden van uw naasten. Wanneer uw mantelzorger tijdelijk niet voor u kan zorgen, hebben we in ons hospice een logeerplek beschikbaar. U wordt dan een afgesproken periode liefdevol in het hospice verzorgd, zodat uw mantelzorger op adem kan komen.

Wilt u eens komen kijken in het hospice?